Wednesday 6 November 2013

Rockstadt
Brașov
Romania Romania
Poster / Flyer

Betraying The Martyrs  Tour
Betraying The Martyrs Tour

Band's detail

Deathcore
10 Next events in the country
Romania 10/12/2019 Female Metal Voices European Tour 2019
Romania 10/12/2019 Deep Purple - Tour 2019
Romania 11/12/2019 Female Metal Voices European Tour 2019
Romania 17/02/2020 Leprous - Tour 2020
Romania 18/02/2020 Leprous - Tour 2020
Romania 24/02/2020 Alcest - Tour 2020
Romania 25/02/2020 Alcest - Tour 2020
Romania 12/03/2020 Riverside - Tour 2020
Romania 13/03/2020 Riverside - Tour 2020
Romania 08/05/2020 Wardruna - Tour 2020
Next events in the country :
Romania


Tour : Betraying The Martyrs - Tour 2013
Hungary 04/11/2013 Budapest
Romania 05/11/2013 Cluj-Napoca
Romania 06/11/2013 Brașov
Romania 07/11/2013 Bucharest
Bulgaria 08/11/2013 Sofia
Slovakia 12/11/2013 Bratislava
Poland 13/11/2013 Poznan
Latvia 15/11/2013 Riga
Estonia 16/11/2013 Tallinn
Sweden 20/11/2013 Uppsala
Sweden 21/11/2013 Gothenburg
Denmark 22/11/2013 Copenhagen