Pomorskie - Poland
Pomorskie

Lineup

(1 band) :Address

  
Klub B90
  Gdansk
  Pomorskie
  Poland
Poster / Flyer

Gogol Bordello - Tour 2018
Gogol Bordello - Tour 2018

T2L


4 Next events in the region
Poland 27/04/2018 Batushka - Tour 2018
Poland 23/05/2018 Gogol Bordello - Tour 2018
Poland 05/08/2018 Roger Waters - Tour 2018
Poland 23/09/2018 The Rasmus - Tour 2018
Next events in the region :
Pomorskie

Tour : Gogol Bordello - Tour 2018
Canada 18/02/2018 Vancouver
Canada 19/02/2018 Vancouver
United States 20/02/2018 Seattle
United States 21/02/2018 Portland
United States 26/02/2018 Santa Cruz
United States 27/02/2018 San Francisco
United States 28/02/2018 San Francisco
United States 02/03/2018 Santa Ana
United States 03/03/2018 San Diego
United States 05/03/2018 Los Angeles
Australia 12/03/2018 Sydney
Australia 14/03/2018 Melbourne
Germany 05/05/2018 Stuttgart
Germany 06/05/2018 Dortmund
Germany 08/05/2018 Hamburg
Denmark 09/05/2018 Aarhus
Norway 12/05/2018 Oslo
Sweden 17/05/2018 Stockholm
Poland 23/05/2018 Gdansk