Tuesday 12 December 2017

Tickets on
Viagogo

Address
Poster / Flyer
Rheinland-Pfalz - Germany
Rheinland-Pfalz

Lineup

(1 band) :Address

  
Arena Trier
  Trier
  Rheinland-Pfalz
  Germany
Poster / Flyer

Manowar - The Final Tour
Manowar - The Final Tour10 Next events in the region
Germany 10/02/2018 Serenity - Tour 2018
Germany 07/03/2018 Che Sudaka - Tour 2018
Germany 09/03/2018 John Diva - Tour 2018
Germany 10/03/2018 John Diva - Tour 2018
Germany 23/03/2018 Nimo - Tour 2018
Germany 19/04/2018 Deja Vu - Tour 2018
Germany 20/04/2018 Versengold - Tour 2018
Germany 15/05/2018 Beginner - Tour 2018
Germany 01/06/2018 Rock am Ring 2018
Germany 22/06/2018 Rock Fels Festival 2018
Next events in the region :
Rheinland-Pfalz

10 Next events in the country
Germany 24/01/2018 Eclipse - Tour 2018
Germany 24/01/2018 Kettcar - Tour 2018
Germany 24/01/2018 Batushka - Tour 2018
Germany 24/01/2018 Jupiter - Tour 2018
Germany 25/01/2018 Krayenzeit - Tour 2018
Germany 25/01/2018 Che Sudaka - Tour 2018
Germany 25/01/2018 Gloryhammer + Civil War
Germany 25/01/2018 Kettcar - Tour 2018
Germany 25/01/2018 Hamatom - Tour 2018
Germany 26/01/2018 Krayenzeit - Tour 2018
Next events in the country :
Germany


Tour : Manowar - The Final Battle World Tour 2017
Germany 24/11/2017 München
Germany 27/11/2017 Erfurt
Germany 28/11/2017 Berlin
Germany 01/12/2017 Essen
Germany 03/12/2017 Kiel
Germany 05/12/2017 Köln
Germany 08/12/2017 Frankfurt
Germany 12/12/2017 Trier
Germany 15/12/2017 Stuttgart