Festivals special page

Saturday 22 April 2017
Event's website : : Metalmania Festival 2017

Katowice Spodek
Aleja Korfantego 35, 40-105 Katowice
Slaskie, Poland Poland
Poster / Flyer

Metalmania Festival 2017
Metalmania Festival 2017

Band's detail

      Animations
      Ceti
Technical Thrash Metal
Death Metal
      Entropia (pl)
      Furia (pl)
Black Metal
Black Metal
Black Thrash Punk Metal
Dark Metal
      Mord'a'stigmata
Metal
Death Metal
Thrash Metal
      Stillborn
Black Metal Noise
      Thermit
Death Metal
10 Next events in the country
Poland 03/09/2019 Kollaps - Tour 2019
Poland 04/09/2019 Kollaps - Tour 2019
Poland 05/09/2019 Kollaps - Tour 2019
Poland 06/09/2019 Kollaps - Tour 2019
Poland 07/09/2019 Kollaps - Tour 2019
Poland 08/09/2019 Kollaps - Tour 2019
Poland 09/09/2019 Kollaps - Tour 2019
Poland 05/10/2019 Backtrack - Tour 2019
Poland 07/10/2019 Lingua Ignota - Tour 2019
Poland 12/10/2019 Church Of Misery - Tour 2019
Next events in the country :
Poland