Slovakia

Last events added

05/05/2020 Wardruna - Tour 2020 Bratislava
12/12/2019 Female Metal Voices European Tour 2019 Kosice
10/05/2020 Machine Head - Tour 2020 Bratislava
26/11/2019 The Three Tremors - Tour 2019 Kosice
04/10/2019 Omnium Gatherum - Tour 2019 Kosice
03/10/2019 Omnium Gatherum - Tour 2019 Bratislava
15/09/2019 Der Weg Einer Freiheit+Downfall Of Gaia Kosice
10/11/2019 Swallow The Sun - Tour 2019 Bratislava
16/09/2019 Kollaps - Tour 2019 Bratislava
15/09/2019 Kollaps - Tour 2019 Trnava
10/09/2019 Kollaps - Tour 2019 Kosice
10/10/2019 Lingua Ignota - Tour 2019 Kosice
02/12/2019 M.O.D. - Tour 2019 Kosice
07/10/2019 Spectral Wound + Afsky - Tour 2019 Bratislava
13/11/2019 Decade Of Human Suffering Tour 2019 Bratislava


Next events

22/10/2019 Hell Over Europe III Bratislava
10/11/2019 Swallow The Sun - Tour 2019 Bratislava
13/11/2019 Decade Of Human Suffering Tour 2019 Bratislava
25/11/2019 Skillet - Tour 2019 Bratislava
26/11/2019 The Three Tremors - Tour 2019 Kosice
02/12/2019 M.O.D. - Tour 2019 Kosice
12/12/2019 Female Metal Voices European Tour 2019 Kosice
05/05/2020 Wardruna - Tour 2020 Bratislava
10/05/2020 Machine Head - Tour 2020 Bratislava
All next eventsHot events

Hell Over Europe III
Hell Over Europe III
22/10/2019
Bratislava
Skillet - Tour 2019
Skillet - Tour 2019
25/11/2019
Bratislava
Wardruna - Tour 2020
Wardruna - Tour 2020
05/05/2020
Bratislava
Machine Head - Tour 2020
Machine Head - Tour 2020
10/05/2020
Bratislava
M.O.D. - Tour 2019
M.O.D. - Tour 2019
02/12/2019
Kosice
Swallow The Sun - Tour 2019
Swallow The Sun - Tour 2019
10/11/2019
Bratislava